Negen - Heart

The analysis of genetic risk and lifestyle risk is based on the National Institute for Health and Welfare (THL) National FINRISK Study.

Cardiovascular diseases are common among Finns. Approximately 200,000 Finns have been diagnosed with coronary heart disease (CHD), with many contracting the disease unknowingly. CHD involves a build-up of waxy plaque in the arteries. Typical symptoms of the disease are chest pain, difficulty breathing and a decrease in performance. In the worst cases, CHD can lead to a heart attack.

Both genetic predisposition and lifestyles affect the incidence of CHD. Key risk factors are age, smoking, abnormalities in the fat metabolism, being male, high blood pressure and psychosomatic stress.

The Negen - Heart gene test package contains a total of 193 genetic variants related to coronary heart disease and heart attacks as well as the common risk factors for these presented in scientific publications. When these are combined with the responses to the lifestyle questionnaire, they provide an estimate of your risk of contracting cardiovascular diseases.

Genetic panels included in the test

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisiä. Noin 200 000 suomalaisella on diagnosoitu sepelvaltimotauti ja moni sairastaa tautia myös tietämättään. Sairaus johtuu sydäntä ravitsevien sepelvaltimoiden ahtautumisesta. Tyypillisiä oireita ovat rintakipu, hengenahdistus ja suorituskyvyn lasku. Pahimmillaan sepelvaltimotauti voi johtaa sydäninfarktiin.

Sepelvaltimotaudin syntyyn vaikuttavat sekä geneettinen alttius että elintavat. Keskeisiä riskitekijöitä ovat ikä, tupakointi, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, miessukupuoli, korkea verenpaine ja psykofyysinen stressi.

Geneettinen riski lasketaan polygeenisen riskisumman (PRS) avulla, jossa koko perimänlaajuinen tieto yhdistetään yhdeksi luvuksi, joka kuvaa perintötekijöistä löytyneitä assosiaatioita sepelvaltimotautiin.

Negenin genomitesti arvioi riskiäsi sairastua sepelvaltimotautiin sekä geneettisen riskin että elintavat huomoiden. Geneettinen analyysi perustuu tieteellisissä julkaisuissa todettuihin geenilöydöksiin.

Viitteet

 • European Heart Journal 2016 Nov; 37(43): 3267–3278. Genomic prediction of coronary heart disease. doi: 10.1093/eurheartj/ehw450
Genetic variants included 49310

Familiaalinen hyperkolesterolemia (FH) on periytyvä kolesterolihäiriö, jolle on ominaista veren korkea kolesterolipitoisuus. Korkea LDL-kolesterolipitoisuus aiheuttaa kolesterolin kertymisen valtimoiden seinämiin ja voi hoitamattomana johtaa sepelvaltimotautiin. FH-tauti johtuu useimmiten LDL-reseptorien toiminnan häiriintymisestä, jonka aiheuttaa virhe LDLR-geenissä. LDLR-geenivirheen seurauksena reseptorit puuttuvat tai ne toimivat vajavaisesti.

Tutkimuksessa analysoidaan kuusi Suomessa yleistä FH-taudin valtamutaatiota LDLR-geenissä (FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12), jotka kattavat noin 40 % tapauksista Suomessa.

Viitteet

 • A. F. Vuorio, K. Aalto-Setälä, U-M. Koivisto, H. Turtola, H. Nissen, P. T. Kovanen, T. A. Miettinen, H. Gylling, H. Oksanen, K. Kontula. Familial hypercholesterolaemia in Finland: common, rare and mild mutations of the LDL receptor and their clinical consequences, Annals of Medicine 2001; 33:6: 410-421.
 • K. Kontula. Supisuomalaiset sydäntautigeenit. Duodecim 2005; 121:2665-79.
Genetic variants included 6

Veren kolesteroliaineenvaihdunnan häiriöt eli dyslipidemiat lisäävät riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä Alzheimerin tautiin. Testimme avulla voit selvittää onko sinulla perinnöllistä taipumusta rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin.

Viitteet

 • Nat Genet. 2013 Nov;45(11):1274-83. Discovery and Refinement of Loci Associated with Lipid Levels. doi: 10.1038/ng.2797
Genetic variants included 204

Kohonnut verenpaine on sydän- ja verisuonitautien tärkeä riskitekijä. Erityisen tärkeää verenpaineen hoito on diabeetikoilla. Korkea verenpaine lisää myös Alzheimerin taudin riskiä.

Verenpainelukemiin vaikuttavat sekä yläpaine eli systolinen verenpaine että alapaine eli diastolinen verenpaine. Sekä ylä- että alapaineen tausta on osittain geneettinen ja molempiin tunnetaan lukuisia vaikuttavia geenivariantteja.

Testimme avulla voit selvittää onko sinulla perinnöllistä taipumusta korkeaan verenpaineeseen.

Viitteet

 • Nat Genet. 2016 Oct;48(10):1171-84. The genetics of blood pressure regulation and its target organs from association studies in 342415 individuals. doi: 10.1038/ng.3667
 • Nature 2011 Sep 11;478(7367):103-9. Genetic variants in novel pathways influence blood pressure and cardiovascular disease risk. doi: 10.1038/nature10405
Genetic variants included 119

Ylipaino on seurausta liiallisesta energiansaannista suhteessa energian kulutukseen pitkällä aikavälillä. Yksilöllinen alttius lihomiseen on osittain geneettisesti säänneltyä. Testimme avulla voit selvittää geneettistä taipumustasi ylipainoon.

Viitteet

 • Nature. 2015 Feb 12;518(7538):197-206. Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. doi: 10.1038/nature14177
 • Nat Genet. 2010 Nov;42(11):937-48. Association analyses of 249,796 individuals reveal 18 new loci associated with body mass index. doi: 10.1038/ng.686
 • Hum Mol Genet. 2013 Sep 1;22(17):3597-607. Genome-wide analysis of BMI in adolescents and young adults reveals additional insight into the effects of genetic loci over the life course. doi: 10.1093/hmg/ddt205
 • Nat Genet. 2013 May;45(5):501-12. Genome-wide meta-analysis identifies 11 new loci for anthropometric traits and provides insights into genetic architecture. doi: 10.1038/ng.2606
 • PLoS Genet. 2009 Jun;5(6):e1000539. NRXN3 is a novel locus for waist circumference: a genome-wide association study from the CHARGE Consortium. doi: 10.1371/journal.pgen.1000539
 • Nat Genet. 2009 Feb;41(2):157-9. Genome-wide association study for early-onset and morbid adult obesity identifies three new risk loci in European populations. doi: 10.1038/ng.301
 • Nat Genet. 2012 May 13;44(6):659-69. A genome-wide approach accounting for body mass index identifies genetic variants influencing fasting glycemic traits and insulin resistance. doi: 10.1038/ng.2274
 • Obesity (Silver Spring). 2012 Mar;20(3):622-7. Genome-wide association of BMI in African Americans. doi: 10.1038/oby.2011.154
 • Hum Mol Genet. 2016 Jan 15;25(2):389-403. Genome-wide association analysis identifies three new susceptibility loci for childhood body mass index. doi: 10.1093/hmg/ddv472
Genetic variants included 97

Farmakogenetiikka tutkii geenien vaikutusta lääkehoitojen tehoon ja riskiin saada lääkkeistä haittavaikutuksia.

Testi analysoi kahden yleisesti käytetyn lääkeaineen, statiinin ja klopidogreelin, käyttöön vaikuttavia geenivariantteja. Näillä geenivarianteilla on merkitystä, mikäli käytät kyseistä lääkettä tai sinulle suunnitellaan käytön aloittamista.

Statiinit

Testi tutkii SLCO1B1-geenin c.521T>C varianttia, joka altistaa statiinien aiheuttamalle lihasvauriolle (lihasmyopatialle).

Klopidogreeli

Testi tutkii CYP2C19 -geenin variantteja, joissa esiintyy laajaa yksilöllistä vaihtelua. Yksilön kantamat variantit vaikuttavat lääkeaineiden hajoamisnopeuteen ja siten lääkeaineen pitoisuuteen veressä.

Genetic variants included 4

How Negen's preventive pathway works?

1. Genome analysis

Your DNA will be extracted from a saliva sample. After You order a genomic analysis, we will send You a test kit that contains all necessary equipment for a high quality sample. We conduct a technical analysis of your genome to determine how hereditary factors affect your risk of contracting a disease based on scientifically verifiable risk factors. Gene analysis is based on markers, i.e. a known point on a chromosome in a person's DNA sequence. In Negen's tests genetic markers are selected by a Finnish genetic research team based on scientifically proven studies and articles.

2. Lifestyle questionnaire

Using an online lifestyle questionnaire, we determine the impact that environmental factors and external lifestyle factors will have on your body. The lifestyle questionnaire is a key part of the test, ensuring that your report is as accurate and reliable as possible. You can fill out the lifestyle questionnaire after logging into the Negen website.

3. Easy-to-understand reports

An easy-to-understand report is created from the combined results of the gene analysis information and lifestyle questionnaire responses. The accuracy of our report is further enhanced by an extensive volume of genetic material, with which your personal results can be compared. The report includes practical advice on how to minimise possible risk factors. The genetic and lifestyle risk assessment is based on Finnish population data maintained by National Institute for Welfare and Health (THL).

4. Physician network support

We have partnership agreements with physicians practising in different fields of medicine to conduct follow-up examinations or address findings requiring treatment. If the test results indicate a need for a follow-up examination or monitoring, we can recommend a medical specialist from our physician network.

5. Future possibilities

New genetic findings affecting health are constantly being made. We develop our service based on these new findings, utilising the latest research results to promote your health.

Other products You might find interesting

Negen 360

Negen 360 is our most comprehensive analysis package. The analysis includes a genome wide test panel for coronary artery disease and type 2 diabetes combined with Your lifestyle values. It also includes a test for the most common mutations for deep vein thrombosis.

The test gives you a comprehensive assessment of the risks for the most common non communicable diseases and provides you tools to preserve Your health and maximize your healthy years.

Popular

Negen - Diabetes

In the Negen - Diabetes analysis, we examine the impact that your genome and lifestyles have on your risk of diabetes. The test includes an analysis of Type 2 diabetes as well as the conventional risk factors for Type 2 diabetes (predisposition to overweight, lipids and blood pressure).