Negen - Genomitiedon hyödyntämisen asiantuntija

Geenitietoa voidaan hyödyntää moneen eri tarkoitukseen kuten lääkekehitykseen, sairauksien diagnosointiin ja sukututkimukseen. Negen on keskittynyt terveydelle merkityksellisiin, laajoissa tieteellisissä tutkimuksissa tehtyihin löydöksiin ja ominaisuuksiin joihin on olemassa vakiintunut hoitokeino.

Tunnistamme yksittäisten merkittävien geenivarianttien, koko genomin kattavan riskisumman ja kliinisten elintapamuuttujien avulla yksilöllisiä tekijöitä, mitkä vaikuttavat sairastumisriskiin - jotta sinä pysyisit terveenä. Tunnistamalla riskitekijöitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaan sairauksia ennaltaehkäistä yhteistyössä terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa mahdollisimman tehokkaasti ja saavuttaa lisää terveitä elinvuosia.

Tutustu kehittämiimme genomitesteihin

Työterveys- ja hyvinvointipalvelut

Fyysisellä hyvinvoinnilla on suora vaikutus myös henkiseen hyvinvointiin ja työhyvinvointiin. Geenitiedon tunteminen motivoi ihmisiä tutkitusti pysymään terveempänä. Sairauspoissaolojen väheneminen on vain yksi hyöty, jota geenitiedon tunteminen voi tuoda mukanaan.

Lue lisää hyödyistä yrityksille

Lääkäreille ja terveydenhuollolle

Miten Negenin genomianalyysejä voidaan hyödyntää potilaan riskin arvioinnissa ja ennaltaehkäisevän hoidon toteuttamisessa? Miten polygeeniset riskisummat muodostetaan ja mikä on tiede niiden takana?

Lue lisää hyödyistä lääkäreille

Geenitiedon palautukset biopankeille

Useissa biopankeissa on valmiiksi genotyypattua tietoa, mutta tietoa ei välttämättä ole hyödynnetty vielä lainkaan. Mahdollistamme geenitietojen hyödyntämisen kansanterveyden kohentamiseksi palauttamalla geneettiseen tietoon perustuvan raportin näytteensä luovuttaneille henkilöille.

Lue lisää biopankkiyhteistyöstä