Negen biopankkien yhteistyökumppanina

Negenin ja biopankkien välinen yhteistyö mahdollistaa näytteenluovuttajien geenitiedon palauttamisen heidän käyttöönsä.

Merkityksellisen terveyteen liittyvän geenitiedon palauttaminen luovuttajille konkretisoi biopankkitoiminnassa luovuttajan ja biopankin yhteisen hyödyn.

Palauttamalla genomitietoa näytteensä luovuttaville, tavoitat nykyisten hyväntekijöiden lisäksi myös valtaväestön ja biopankillanne on mahdollisuus kasvattaa luovuttajien määrää merkittävästi.

Genomitiedon kartuttaminen

Biopankkeihin koottavat näytteet ja tiedot mahdollistavat muun muassa lääketieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Suomalaisessa toimintaympäristössä yhdistyvät laadukkaat, digitaaliset kansalliset rekisterit, korkeatasoiset biopankit ja valmius genomitiedon käyttöön. Biopankkien perustan muodostavat vapaaehtoiset näytteenluovuttajat, jotka ovat antaneet biopankkisuostumuksen.

Genomitiedon kerääjästä tiedon hyödyntäjäksi terveyden edistämisessä

Biopankin näytteenluovuttajalla on oikeus yleisellä tasolla tietää, minkälaista informaatiota hänen näytettään hyödyntänyt tutkimus on tuottanut (http://www.biopankki.fi/osallistuminen-biopankkitutkimukseen/). Hänellä on periaatteessa myös oikeus päättää, haluaako hän tietää omaan terveyteensä vaikuttavista merkityksellisistä biopankkitutkimuksen löydöksistä.

Käytännössä näytteenluovuttajat kuitenkin harvoin, jos koskaan, saavat itselleen mitään näytteeseensä liittyvää geenitietoa.

Negenin ja biopankkien välinen yhteistyö mahdollistaa näytteenluovuttajien geenitiedon palauttamisen heidän käyttöönsä. Merkityksellisen terveyteen liittyvän geenitiedon palauttaminen luovuttajille konkretisoi biopankkitoiminnassa luovuttajan ja biopankin yhteisen hyödyn.

Negenin palvelut biopankeille

Negenin tieteellisesti korkealaatuiset, eurooppalaiselle geeniperimälle räätälöidyt testit tuovat geneettisen tiedon hyödyt suuren yleisön saataville kansantajuisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutkimusten mukaan yli 80% tanskalaisista olisi valmiita luovuttamaan DNA:sa, jos he saavat genomitiedon myös omaan käyttöönsä*. Suomessa vielä suurempi osa ihmisistä on vastausten mukaan ilmoittanut halukkuutensa luovuttaa näytteensä tieteen käyttöön.

Palauttamalla genomitietoa näytteensä luovuttaville, tavoitat nykyisten hyväntekijöiden lisäksi myös valtaväestön ja biopankillanne on mahdollisuus kasvattaa luovuttajien määrää merkittävästi.

Räätälöimme palvelujamme biopankkikohtaisesti näytekeräysten suunnittelusta valmiin genomitiedon prosessointiin.

* Mandag Morgen and TrygFonden & The Danish Association of the Pharmaceutical Industry

Kimmo Aro
Kerron mielelläni lisää mahdollisuuksistamme biopankkien näytekeräysten helpottamiseksi.

Kimmo Aro

Toimitusjohtaja
kimmo.aro@negen.fi
+358 40 149 3210

Kustannustehokas geenidatan palautus

Korkealuokkaiset geenipaneelit

Selkokielinen raportti

Automatisoitu prosessi

Räätälöitävät geenipaneelit