Kansansairaudet, kuten diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat merkittävän määrän sairauspoissaoloja vuosittain. Merkittävimmin yksilölliseen sairastumisriskiin vaikuttavat geneettiset- ja elintapatekijät.

Miksi riskitekijät kannattaa selvittää ajoissa?

Negen tarjoaa ensimmäisenä yrityksenä maailmassa geneettisen tiedon ja elintapainformaation yhdistävää täsmätyökalua yksilöllisen sairastumisriskin varhaiseen tunnistamiseen. Työkalun avulla yrityksenne henkilökunta saa selkeää ja ainutlaatuista tietoa omien elintapojen vaikutuksesta geneettisten tekijöiden ja elintapojen muodostamaan kokonaisriskiin.

Interaktiivinen riskilaskurimme havainnollistaa elintapamuutosten vaikutuksen sairastumisriskiin. Näin henkilö pystyy priorisoimaan terveytensä kannalta tärkeimmät elintapamuutokset. Tämä pelillisyys motivoi tutkitusti elintapamuutoksiin ja niihin sitoutumiseen.

Sairastumisriskissä olevien varhainen tunnistaminen, selkeä raportointi ja lääkäriverkoston tuki auttavat yritystänne pitämään työntekijät terveinä ja työkykyisinä.

Geneettisestä tiedosta on hyötyä hoidon optimoinnissa; lääkehoidon aloitusajankohtaa päätettäessä, hoidon tavoitetason määrittämisessä ja optimaalisen lääkkeen valinnassa.

Negenin geenianalyysi on tieteellisesti korkealaatuinen, vertaisarvioitu ja validoitu suomalaiseen geeniperimään soveltuvaksi THL:n 22 000 suomalaisesta henkilöstä koostuvassa Finriski-aineistossa.

Geneettisen tiedon hyödyt työterveyslääkärille ja asiakasyritykselle ovat mm.

  • Resurssien kohdentaminen tehostuu, tunnistamalla riskiryhmään kuuluvat merkittävästi nuorempana
    (Eur Heart J (2016) 37 (43): 3267-3278)
  • Kansantautien ennaltaehkäisy mahdollistuu riittävän aikaisella vaikuttamisella
  • Hoitoon sitoutuminen paranee 80% kommunikoitaessa geneettinen riskiarvo perinteisten riskiarvojen lisäksi
    (MI-GENES: Discussing Genetic Risk for CHD May Motivate Patients to Lower LDL-C Levels)
  • Hoidon tarpeenmukaisuus, mielekkyys ja vaikuttavuus kasvavat, kun geneettinen tieto mahdollistaa täsmähoidon

Parhaimmillaan tämä tarkoittaa työnantajalle säästöjä sairauspoissaolojen määrässä, työntekijöiden ennenaikaisten eläköitymisten välttämistä ja heidän elämänlaatunsa parantumista.


Vaikka kahden henkilön elintavat ja ympäristö olisivat identtiset, saattaa sairastumiskynnys ylittyä perinnöllisistä syistä. Korkeammassa riskissä olevien henkilöiden varhainen tunnistaminen mahdollistaa vaikuttavan ennaltaehkäisyn ja hoidon aloittamisen ajoissa.

Tomi Laitinen
Mikäli haluat tietää lisää tai räätälöidä palvelua yksityiskohtaisemmin teidän yrityksellenne, ota yhteyttä!

Tomi Laitinen

Head Of Sales
tomi.laitinen@negen.fi
+358 40 149 3217