Negen Oy - Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.4.2016

1. Rekisterinpitäjä

Negen Oy (y-tunnus: 2677156-7)
Rydöntie 12 B
20360 Turku
puh. +358 40 1493210
info@negen.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kimmo Aro, Toimitusjohtaja

3. Rekisterin nimi

Negen Oy asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Negen Oy käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin omalla käyttäjäprofiili-sivullaan tai ilmoittamalla asiasta negen.fi ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perus- ja tilaustietoja, kuten:

etu- ja sukunimi, asiakasnumero
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
tilaushistoria (tilauspäivämäärä, maksutapa, tilatut tuotteet, tilaustapa, ostoslista)
asiakkaalle mahdollisesti kuuluva alennusetu ja/tai asiakasryhmä
internet-palvelimen tekniset lokitiedot (ip-osoite, selain)
suoramarkkinointilupa
tilausten mahdolliset seurantatiedot

6. Elintapakysely

Mahdollisimman tarkan analyysin tuottamiseksi palvelun tilaajan tulee täyttää henkilökohtainen elintapakysely.

6.1 Elintapakyselyn tietosisältö

Elintapakyselyssä talletetaan asiakkaista:
- Henkilön perustietoja, kuten pituus ja paino
- Henkilön sairaushistoriatietoja
- Henkilön elintapatietoja
- Henkilön ruokailutottumuksia

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi negen.fi:n verkkopalvelun käyttäjästä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Negen Oy:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

9. Rekisterin suojaus

Asiakkaiden tietoja käsittelee vain valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat. Rekisteri sijaitsee Negen Oy:n yksityisellä palvelimella vartioidussa konesalissa EU -alueella.

10. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde / Suostumus