Negen ja Puhti yhteistyöhön. Negenin geenitestit tuovat lisäymmärrystä Puhdin tarjoamiin tuttuihin laboratoriotesteihin.

Tiistai, 19 marraskuu, 2019

“Negen genomianalyysi tarjoaa lisäymmärrystä Puhdin tarjoamiin tuttuihin laboratoriotesteihin, kuten kolesteroli- tai sokeriarvoihin. Yhteistyössä asiakkaalle tuotettua tärkeää tietoa voi käyttää hyödyksi terveyden edistämiseen”

Negenin genomianalyysit ovat nyt entistä laajemmin kuluttajien saatavilla, kun Puhti ja Negen aloittavat yhteistyön. Jatkossa Puhdin tarjoama katsaus henkilökohtaiseen terveyteen sisältää mahdollisuuden huomioida myös genetiikkaa.

Puhdin tarjoamat testipaketit kertovat ihmisen nykyisestä terveydestä, kun taas Negenin elintapa- ja genomianalyysit kertovat myös tulevaisuuden ennusteesta. Yhdistämällä nämä elementit saadaan laajempi kokonaiskuva terveydestä.

Negenin testi selvittää perimän ja elintapojen vaikutusta aikuistyypin diabetekseen ja sepelvaltimotautiin.
Puhtaan geneettisen riskin lisäksi Negenin testi laskee sekä geenit että elintavat huomioivan kokonaisriskin. Testitulosten mukana saa käyttöön interaktiivisen riskilaskurin, jonka avulla voi nähdä elintapojen vaikutuksen sairastumisriskiin.

Negen genomianalyysi tarjoaa lisäymmärrystä Puhdin tarjoamiin tuttuihin laboratoriotesteihin, kuten kolesteroli- tai sokeriarvoihin. Yhteistyössä asiakkaalle tuotettua tärkeää tietoa voi käyttää hyödyksi terveyden edistämiseen”, kertoo Puhdin toimitusjohtaja Tero Era.

Negenin analyysin laatu ja oikeellisuus suomalaisväestössä on validoitu THL biopankin suomalaista väestöaineistoa vasten. THL:n väestöaineisto kattaa yli 20 000 suomalaisen pitkän ajan elintapa- ja terveystiedot. Testit kattavat kyseisten tautien genetiikkaa genominlaajuisesti ja sisältävät tuhansia geenivariantteja, joista lasketaan geneettinen riskisumma PRS. Lisäksi tutkitaan yksittäisiä korkean riskin tautimutaatioita.

Näemme tässä yhteistyössä paljon potentiaalia. Meidän molempien tavoitteena on antaa ihmisille parempi näkymä ja hallinta omasta terveydestä. Elintapojen ja genetiikan lisääminen kokonaisuuteen antaa lisänäkyvyyttä siihen, miten arkisilla valinnoilla voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin”, kommentoi Negenin myyntijohtaja Antti-Pekka Syvälahti.


Lisätietoja: https://www.puhti.fi/tuote/negen-360-genomianalyysi/

Negen
Antti-Pekka Syvälahti, myyntijohtaja, 040 710 8641, ap.syvalahti@negen.fi

Puhti
Tero Era, toimitusjohtaja, 050 541 6337, tero.era@puhti.fi

Negen Oy

Negen (www.negen.fi) on suomalainen, geneetikkojen ja lääkäreiden perustama genetiikan teknologiayritys. Tieteellisesti korkealaatuiset geenitestit ja helposti ymmärrettävä selkokielinen raportti, jossa elintapatekijät yhdistetään perintötekijöihin, tuovat ennaltaehkäisevän geneettisen testauksen hyödyntämisen kaikkien saataville.

Puhti Lab Oy

Puhti (www.puhti.fi) on suomalainen yritys, joka auttaa seuraamaan omaa terveyttä. Puhti tekee perinteisistä verikoetuloksista helposti ymmärrettäviä ja seurattavia. Palvelu auttaa huomaamaan poikkeamat ja muutokset omissa arvoissa. Tuloksia ja mittaamista voi hyödyntää tiettyjen sairauksien ennaltaehkäisyyn ja omasta terveydestä huolehtimiseen.

Share this

Negen avaa ilmaisen COVID-19 farmakogenetiikkapaneelin

Negen avaa ilmaisen farmakogenetiikkapaneelin. Paneelin tarkoitus on tuoda saataville läpinäkyvää geenitietoa COVID-19 taudin hoitoon ehdotetuista lääkkeistä. Farmakogenetiikka vaikuttaa yksilölliseen geneettiseen vaihteluun lääkkeiden sopivuudessa, annostelussa ja sivuvaikutuksissa. Geneettiset sivuvaikutukset ovat hoitoon ehdotetuilla lääkkeillä melko harvinaisia, mutta pahimmillaan vakavia.

Lue lisää

Negen kehitti palvelun genomitiedon uusiokäytölle

Negen on kehittänyt genomitiedon uusiokäyttöön MyData-palvelun missä esimerkiksi sukujuuria tutkivien palvelujen olemassa olevaa geenitietoa voidaan hyödyntää terveyteen liittyvissä tutkimuksissa.

Lue lisää

Huippubloggari tilasi genomitestin — Miltä nyt tuntuu?