Ravitsemusneuvontaa ja genetiikkaa — kannattaako näihin satsata?

Torstai, 19 joulukuu, 2019

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle ei läheskään aina saa lähetettä julkisen terveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta, vaikka Käypä hoito -ohjeet suosittelevat yksilöllistä ravitsemusneuvontaa osana monen sairauden hoitoa.

Viisi potilasjärjestöä teettivät kyselytutkimuksen pitkäaikaissairaiden ja näiden lähiomaisten kokemuksista (lue Agronomiliiton tiedote täältä). Noin 60 prosentille vastaajista oli kyllä kerrottu mahdollisuudesta saada ravitsemusterapeutilta ohjausta, ja kaikkiaan 38 prosenttia sai lähetteen pyytämättäkin.

Sen sijaan lähetettä itse pyytäneistä vain kuudesosa sai lähetteen. Alle viidesosalle evätyistä potilaista kerrottiin syy lähetteen eväämiselle. Kuultujen perustelujen joukossa olivat mm. julkisen terveydenhuollon ruuhkat ja vakavampien tapausten priorisointi, sekä näkemys, että internetistä kyllä löytyy aivan riittävästi tietoa diagnoosiin sopivasta ravitsemuksesta.

Yksityisten toimijoiden tarjoama ravitsemusterapia ei ole kela-korvauksen piirissä, mikä sekin laskee neuvontapalvelujen käyttöä. Ravitsemusterapia ei myöskään ole osa kaikkia työterveydenhuoltosopimuksia.

Ravitsemusneuvonnalle olisi kysyntää

Ravitsemusterapeuttien palvelujen heikko saatavuus on valitettavaa. Ravinto on ratkaisevan tärkeässä roolissa esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Helpommin tavoitettavalle, ammattimaiselle ravitsemusneuvonnalle on lisäkysyntää myös jatkuvasti lisääntyvän ylipainoisuuden näkökulmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi kesällä tutkimustuloksensa, että yli 30-vuotiaista suomalaisista enää noin kolmasosa on terveeksi katsottavan painoinen.

Samaan aikaan tutkimusnäyttö osoittaa aina vain selkeämmin, että esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen riskiin voi vaikuttaa oleellisesti elintavoilla, riippumatta geneettisistä lähtökohdista. (ks. esim. Wainberg et al. 20191).

Genetiikasta lisätehoa terveyden hallintaan

Perimällä on merkittävä yhteys monen sairauden, mm. tyypin 2 diabeteksen ja ylipainon, toteutumisriskiin. Ihmisen perimää ei voi muuttaa, mutta elintapoja voi. Kun omat geneettiset lähtökohdat ovat tiedossa, on myös oman terveyden aktiivista hallintaa helpompi lähestyä määrätietoisesti ja tavoitteellisesti.

Kaikkien Negen genomianalyysien mukana toimitetaan yksilöllisten tulosten mukaiset, ammattilaisten laatimat ravitsemus- ja liikuntaohjeet. Genomianalyysi huomioi perimän lisäksi myös elintavat, ja riskilaskurimme avulla tilaajamme voivat seurata, miten muuttuneet elintavat vaikuttavat terveyden ennusteeseen.

Lue myös aikaisempi kirjoituksemme aiheesta: Perimällä on merkittävä yhteys lihavuusriskiin, mutta kaikkea se ei kerro

Viitteet:

  1. Wainberg et al. Homogeneity in the association of body mass index with type 2 diabetes across the UK Biobank: A Mendelian randomization study.
    PLoS Med 16(12): e1002982. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002982
Share this

Negen lanseeraa kattavan rintasyövän geenitestipaneelin

Testi on suunnattu erityisesti suomalaisille, ja sisältää kattavasti geenimutaatiota kolmesta eri rintasyöpägeenistä (BRCA1, BRCA2, PALB2). Testiin valitut mutaatiot ovat yleisimpiä Suomessa esiintyviä rintasyövälle altistavia geenimutaatioita. Näiden geenimutaatioiden kantajilla on yleensä lisääntynyt riski sairastua rintasyöpään.

Lue lisää

Negen avaa ilmaisen COVID-19 farmakogenetiikkapaneelin

Negen avaa ilmaisen farmakogenetiikkapaneelin. Paneelin tarkoitus on tuoda saataville läpinäkyvää geenitietoa COVID-19 taudin hoitoon ehdotetuista lääkkeistä. Farmakogenetiikka vaikuttaa yksilölliseen geneettiseen vaihteluun lääkkeiden sopivuudessa, annostelussa ja sivuvaikutuksissa. Geneettiset sivuvaikutukset ovat hoitoon ehdotetuilla lääkkeillä melko harvinaisia, mutta pahimmillaan vakavia.

Lue lisää

Negen kehitti palvelun genomitiedon uusiokäytölle

Negen on kehittänyt genomitiedon uusiokäyttöön MyData-palvelun missä esimerkiksi sukujuuria tutkivien palvelujen olemassa olevaa geenitietoa voidaan hyödyntää terveyteen liittyvissä tutkimuksissa.

Lue lisää