Takamäki Yhtiöt ottaa seuraavan askeleen työterveyshuollossa – Negen Oy:n geeni- ja elintapa-analyysit osaksi yrityksen työterveysratkaisua

Maanantai, 3 joulukuu, 2018

“Yrityksemme menestys perustuu siihen, että toimitamme kullekin asiakkaalle juuri heidän tarpeitaan vastaavan ratkaisun, ja luomme heidän kanssaan pysyviä kumppanuuksia. Samaa ajattelua haluamme soveltaa myös henkilöstöön, sillä ilman heitä ei olisi Takamäki Yhtiöitäkään. Tämän vuoksi olemme ryhtyneet yhteistyöhön Negen Oy:n kanssa, jotta työntekijöidemme käytössä olisi parhaat työkalut yksilölliseen terveydenhoitoon,” selittää Takamäki Yhtiöiden operatiivinen johtaja Kaarlo Vakkilainen.

Takamäki Yhtiöt on tehnyt sopimuksen Negen Oy:n geeni- ja elintapa-analyysien ottamiseksi käyttöön osana työterveyshuoltoaan.

“Paras tapa ratkaista ongelma on pitää huolta ettei ongelmaa koskaan edes synny. Sama pätee työterveyshuoltoon: kaikista tehokkainta on tunnistaa ajoissa sairastumisriski ja pitää huolta, ettei sairaus puhkea. Negenin geenianalyysien avulla työntekijämme voivat saada tietää henkilökohtaisen riskinsä sairastua yleisimpiin suomalaisiin kansansairauksiin, ja näin ollen ennaltaehkäisy ja hoito osataan kohdentaa ajoissa ja tehokkaasti. Työntekijämme pysyvät terveempinä ja työterveyshuollon kulut laskevat — tämä on selvä win-win -ratkaisu,” Vakkilainen jatkaa.

“Meille on suuri ilo saada tehdä yhteistyötä alansa huippuosaajien Takamäki Yhtiöiden kanssa. Ajatus yhteistyöstä on luonteva, sillä molempien yritysten toiminnan ytimessä on tehottomuuden ja ylimääräisten kulujen vähentäminen. Yhteistyö nostaa analyysityökalujemme tunnettuutta ja havainnollistaa palvelujemme etuja osana työterveyshuollon kokonaisratkaisua,” kommentoi Negenin toimitusjohtaja Kimmo Aro.

Kansansairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet ja tyypin 2 diabetes, muodostavat kasvavan osuuden yritysten työterveyshoidon kustannuksista. Perimän osuus näiden sairauksien synnyssä on ollut tiedossa jo pitkään, mutta tehokkaat työkalut luotettavaan aikaiseen riskien tunnistamiseen ovat puuttuneet. Negen on ratkaissut tämän ongelman ainutlaatuisella analyysityökalullaan, joka huomioi erittäin kattavasti kyseisten sairauksien taustalla olevan genetiikan sekä sairausriskiin keskeisesti vaikuttavat elintapatekijät. Negenin interaktiivinen ja helposti ymmärrettävä raportti auttaa tunnistamaan yksilöllisesti ne keskeiset elintapatekijät, joilla on suurin alentava vaikutus sairastumisriskiin. Geneettisen tiedon hyödyllisyys kansansairauksien ehkäisyssä (1) ja elintapamuutoksia motivoiva vaikutus on hyvin dokumentoitu tieteellisissä julkaisuissa (2).

Takamäki Yhtiöt yrityksenä

Takamäki Yhtiöt tuottaa ja kehittää omia SaaS-palvelujaan eri teollisuuden aloille.Tämän lisäksi yritys tarjoaa myös kustomoituja ohjelmistoratkaisuja tehostamaan asiakkaan olemassa olevia prosesseja. Yritys on tunnettu helppokäyttöisistä ohjelmistoistaan sekä asiakaslähtöisestä toiminnastaan. Toiminnan perustana on asiakkaan liiketoimintaprosessien ymmärtäminen, ja ratkaisun luominen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Yhtiön liikevaihto on n. 1,6 miljoonaa euroa ja yritys työllistää 14 henkilöä.

Lisätietoa osoitteesta www.takamaki.fi.

Negen yrityksenä

Negen on suomalaisten geneetikkojen ja lääkärien perustama genetiikan alan teknologiayritys. Negen tarjoaa työkaluja kroonisten kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabetes ja sepelvaltimotauti, ehkäisemiseen. Työkalut perustuvat geneettiseen profilointiin, yhdistettynä yleisesti tunnettuihin, mitattaviin riskitekijöihin.

Automatisoitujen algoritmien avulla pystymme tarjoamaan varhaisimman arvion yksilöllisestä tautiriskistä, suurimmalla nykyään tavoitettavalla tarkkuudella, selkeässä ja maallikolle ymmärrettävässä muodossa.

Tiedon yksilöllisestä geneettisestä riskistä on todistettu auttavan yksilöitä elämäntapamuutoksessa, sekä myös auttavan hoitohenkilökuntaa oikean hoitopolun määrittämisessä, mikä laskee terveydenhuollon kuluja.

Lisätietoja : www.negen.fi
Kimmo Aro, toimitusjohtaja - Negen Oy
kimmo.aro@negen.fi

Viitteet:
(1) Kiera et al: Nature Genetics volume 50, sivut 1219–1224 (2018)
(2) Individual access to genomic disease risk factors has a beneficial impact on lifestyles, European Society of Human Genetics, June 15, 2018

Share this

Negenin geenitestit osaksi Terveystalon palveluita

Suomen suurin terveyspalveluyritys Terveystalo jatkaa edelläkävijänä ottamalla ensimmäisenä käyttöön Negenin analyysit sairastumisriskin selvittämiseksi.

Lue lisää

Negen THL:n yhteistyökumppanina mukana P5.fi-tutkimushankkeessa

THL ja Negen selvittävät perimästä saatavan riskitiedon hyödyllisyyttä oman terveyden vaalimisessa.

Lue lisää

Genomitesti on aikaisin mahdollinen tapa tunnistaa kohonnut sairastumisriski

Sairastumisriskin tunnistaminen ajoissa mahdollistaa tehokkaan ennaltaehkäisyn, mikä lisää yksilön terveitä elinvuosia ja laskee tuntuvasti terveydenhuollon kuluja. Terveydenhuoltojärjestelmän on otettava käyttöön toimivimmat työkalut kohonneen riskin tunnistamiseen.

Lue lisää