Tänä isänpäivänä kannustamme kaikkia pitämään elämänsä isistä huolta

Sunnuntai, 3 marraskuu, 2019

Nykypäivän suomalaisella on käytettävissä paremmat työkalut fyysisen terveyden ylläpitämiseen, kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Ymmärryksemme sairauksien syistä ja ennaltaehkäisyn keinoista parantuvat jatkuvasti. Esimerkiksi tupakoinnin väheneminen ja kasvava tietoisuus liian rasvaisen ja sokerisen ruoan terveysvaikutuksista ilmentävät tätä kehitystä.

Tietäminen parantaa terveyttä. Ahkera kampanjointi sydämelle ystävällisempien elintapojen puolesta on muuttanut tottumuksiamme niin, että esimerkiksi sepelvaltimotautia todetaan vuosi vuodelta vähemmän.1

Tieto yleisellä tasolla on hyvä asia; omakohtainen tieto vielä parempi. Moni muutos kohti terveellisempiä elintapoja on lähtöisin asiantuntijan kasvotusten antamasta neuvosta. Erityisesti miehet voivat hyötyä tästä, sillä heidän geneettinen riskinsä sepelvaltimotautiin on korkeampi, kuin naisilla.2

Tänä isänpäivänä kannustamme kaikkia pitämään elämänsä isistä huolta. Negenin miespuolisista työntekijöistä kirjoittamishetkellä viisi kuudesta on isiä itsekin. Yksi keino tähän on juuri tietämisen mahdollistaminen. Negenin genomianalyysi kertoo tarkemmin kuin mikään muu työkalu elintapojen vaikutuksesta yksilölliseen terveyteen. Tarjoamme analyysin kanssa konkreettisia ohjeita terveyden hallintaan elintapamuutoksilla, ja elintapalaskurimme tekee helpoksi seurata muuttuneiden elintapojen vaikutusta terveyteen. Työkalun avulla myös tavoitteiden asettaminen helpottuu. Viime kädessä tämä kaikki tarkoittaa yksinkertaisesti enemmän ja terveempiä elinvuosia yhdessä.

Isänpäivään asti tarjoamme Negen Sydän -genomianalyysimme alennettuun hintaan 199€. Auta isääsi, puolisoasi tai itseäsi tekemään elämän mittainen hyvä terveysvalinta!

Lue lisää Negen Sydän -genomianalyysistä täältä.

Lähdeviitteet:

  1. [1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Sepelvaltimotauti, Sepelvaltimotautitapahtumien ja potilaiden lukumäärät [Verkkojulkaisu, viitattu 23.10.2019] Saantitapa: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/cvdr/first/fact_chd_08
  2. [2] Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5051. 2017, 2. Miehillä sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2019]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2017/ksyyt_2017_2018-12-17_kat_002_fi.html

Kuva Kelly Sikkema, Unsplash

Share this

Negen avaa ilmaisen COVID-19 farmakogenetiikkapaneelin

Negen avaa ilmaisen farmakogenetiikkapaneelin. Paneelin tarkoitus on tuoda saataville läpinäkyvää geenitietoa COVID-19 taudin hoitoon ehdotetuista lääkkeistä. Farmakogenetiikka vaikuttaa yksilölliseen geneettiseen vaihteluun lääkkeiden sopivuudessa, annostelussa ja sivuvaikutuksissa. Geneettiset sivuvaikutukset ovat hoitoon ehdotetuilla lääkkeillä melko harvinaisia, mutta pahimmillaan vakavia.

Lue lisää

Negen kehitti palvelun genomitiedon uusiokäytölle

Negen on kehittänyt genomitiedon uusiokäyttöön MyData-palvelun missä esimerkiksi sukujuuria tutkivien palvelujen olemassa olevaa geenitietoa voidaan hyödyntää terveyteen liittyvissä tutkimuksissa.

Lue lisää

Huippubloggari tilasi genomitestin — Miltä nyt tuntuu?